Polydromo

polydromo

Group for bilingualism and multiculturalism in education and society

Την περίοδο του μαζικού και πρωτοφανούς σε έκταση, για τα παγκόσμια δεδομένα, ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους στην εμπόλεμη Συρία και αλλού, θεωρούμε πολύ σημαντική μια αναφορά στο θέμα των όρων που χρησιμοποιούνται, σε ευρύτερο κοινωνικό αλλά και σε ειδικότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, για να περιγράψουν αυτούς τους ανθρώπους. Ακούμε ότι «…πάνω από 10.000 μετανάστες εγκατέλειψαν το νησί» ή ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό «με τους μετανάστες» και πολλές παρόμοιες δηλώσεις/θέσεις. Αν και τα πολλαπλά θέματα της διαχείρισης μιας πρωτοφανούς ανθρωπιστικής/ανθρώπινης κρίσης είναι πολλά και ιδιαίτερα σύνθετα και επείγοντα, θα σταθούμε λίγο στις λέξεις που μετατρέπονται σε εργαλεία προβολής και εκμετάλλευσης ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου ζητήματος.

Το 2015 έκανε την είσοδό του με μία πρωτοφανή, για τα δυτικά πρότυπα, τρομοκρατικήεπίθεση εναντίον της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. H επίθεση εναντίον του γαλλικούπεριοδικού Charlie Hebdo, πέρα από την ουσία της, που έχει να κάνει με την άκριτη βία καιτον χαμό ανθρώπινων ζωών, πυροδότησε και διάφορες συζητήσεις σχετικά με το Ισλάμ καιτην ενδεχόμενη σύνδεσή του με την τρομοκρατία, αλλά έφερε, παράλληλα, στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση και τη σύγκρουση διαφορετικών κόσμων καικοσμοθεωριών.

The 7th issue of Polydromo attempts to demonstrate a wide range of issues relating to the transition from language and languages to “translanguaging”, challenging, once again, the boundaries between languages and giving priority to the communities of teachers, parents and children who engage in the creative process of communication through the contact of languages and cultures. The starting point of our reflection is the concept of 'translanguaging', through the perspective put forward by Ofelia Garcia (2009). Αccording to Garcia, ‘translanguaging’ is a very powerful mechanism for the construction of meaning, aiming at integrating the other perspective and transferring meanings, which enables one to cross /transcend the boundaries of language groups.

Σε ένα Γυμνάσιο ένα παιδί τσιγγάνικης καταγωγής συνάντησε κάποιον εκπαιδευτικό που του έδειξε έναν λόγο για τον οποίο το ελληνικό σχολείο ήταν χώρος στον οποίο μπορεί να ανήκει και αυτό. Ο εκπαιδευτικός αυτός δεν γνώριζε τη σημασία της πρώτης γλώσσας του παιδιού για την εκμάθηση της δεύτερης, ούτε και τη θεωρία του Jim Cummins. Συνειδητοποίησε όμως...

The 5th issue of Polydromo is the first one after the 1st International Conference entitled 'Crossroad oflanguages and cultures: learning beyond the classroom', held in April 2011 at the Faculty of Education of the Aristotle University of Thessaloniki.

Bilingualism is not just ‘trendy’

The fourth issue of Polydromo emerges within a wider context of restructuring in Greek education and society but also within a particularly sombre climate regarding issues of migration which relate in various ways to education, language maintenance or language shift, as well as bilingualism and multiculturalism in Greek society and elsewhere.

The third issue of Polydromo is published in a particularly complex sociopolitical context, where all of us in Greece, due to the economic conditions, question the foreseeable and distant future of our country. This new social order requires us to redefine some concepts such as ‘immigration’, ‘difference’, ‘exclusion’, ‘education’, and ‘identity’.

We are honoured to welcome you to the second issue of “Polydromo”,which has already won the support of a good number of subscribers in Greece, Cyprus, England, Denmark and Australia. Our most sincere thanks go to all our subscribers, as well as to all the members of our group, who, hopefully, will continue to grow, making it possible for us to fulfill our goals both in education, and in society in general.Communication among educators,parents and children is a very important goal of our periodical.

“Polydromo” began from the need to combine academic interests with our personal needs and wishes, but also from the need, of those who participate, to systematically discuss issues that concern bilingualism and multiculturalism and to share these issues with the wider educational community, as well as with parents that are interested and in search of answers to various relative questions or issues that occupy them. Each individual that contributes to this initiative, in one way or the other, strives to: search for methods and answers to issues (such as the development of child bilingualism, cross-cultural communication, sociopolitical dimensions of linguistic and cultural diversity , issues of identity); to inform immigrant parents; as well as to support the communication between teachers and parents of Greek and non-Greek origin.

FaLang translation system by Faboba