Κεντρική σελίδα
Ξαναπροσπάθησε

Ταίριασμα

Αναγραμματισμός

Επιλογή

Σταυρόλεξο

Τοποθετήστε την αλβανική λέξη που βρίσκεται δεξιά δίπλα στην ελληνική λέξη με την ίδια σημασία που βρίσκεται αριστερά, σύροντάς την με το ποντίκι. Στο τέλος ελέγξτε την ορθότητα των απαντήσεών σας πατώντας το κουμπί "Έλεγχος".